Individuele Coaching

The CoachStation biedt individuele coaching aan, waarbij de nadruk ligt op jouw coachingsvraag. In onze praktijk behandelen we zowel oplossingsgerichte- en/of ontwikkelgerichte vragen.

 

Het intakegesprek

Het individueel traject start altijd met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij maak je kennis met één van de coaches, is er ruimte voor alle vragen en bespreek je vooral je wensen en doelstellingen. Het kan voorkomen dat jouw coachingstraject door je werkgever vergoed wordt. Wij krijgen dan de vraag om ook een intakegesprek te voeren met je leidinggevende. Wij informeren jou altijd als dit het geval is. Op basis van dit gesprek stuurt de coach jou een voorstel. Na acceptatie door jou, of je werkgever, zullen de individuele vervolggesprekken plaatsvinden.

Observatie (optioneel)

Specifiek bij werkgerelateerde coachingsvragen, kan een observatie op de werkvloer door de coach jou extra inzichten verschaffen. Samen spreek je een dag(deel) af waarop de coach als jouw schaduw zal meelopen bij je werk. Een observatie geeft je de mogelijkheid om sneller en effectiever inzichten te verkrijgen in jouw gedrag, omgeving en invloeden. Op verzoek is het ook mogelijk om deze observatie door middel van videoregistratie vast te leggen, confronterend maar uiterst effectief!

Een observatie is als maatwerk op te nemen in het voorstel.

De coachingsgesprekken

In deze gesprekken met je coach bespreek je voorbeelden, actuele situaties, knelpunten en successen. Je coach kan vragen om situaties uit de praktijk in te brengen in het gesprek en samen oefeningen te bepalen voor na jouw sessie. Hiermee leer je direct oefenen in de praktijk. Een coachingsgesprek is altijd vertrouwelijk, de coach maakt een persoonlijk verslag voor zijn dossier.

De persoonlijke coachingsgesprekken vinden bij voorkeur driewekelijks plaats.

10MinuteCoach (optioneel)

Het kan gewenst zijn om tussen twee persoonlijke gesprekken in, de 10MinuteCoach in te zetten. Zie hiervoor ook 10MinuteCoach, waarbij dan niet een apart intakegesprek hoeft plaats te vinden. In het intakegesprek zal de coach dit met je bespreken, maar het is ook mogelijk om dit later toe te voegen aan het geaccepteerde voorstel.

Evaluatiegesprek

In het evaluatiegesprek kijk je terug op jouw doelstellingen, de gesprekken en vooral het behaalde resultaat. Ook zal de coach je vragen om een evaluatie over hem in te vullen. Als afgesproken is dat je werkgever jouw coaching vergoed, dan vind er ook een evaluatie met jouw leidinggevende plaats. Samen met je coach bespreek je de inhoud van deze terugkoppeling.

Hoestienumetgesprek

Drie maanden na jouw evaluatiegesprek, hebben jouw coach en jij contact om je successen en voortgang te bespreken. Dit gesprek kan naar wens persoonlijk, telefonisch of online plaatsvinden.